• Arama

Halikarnas Mozolesi Ayağa Kaldırılıyor

Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi ülkemizde Muğla ilinin Bodrum ilçesinde yer almaktadır. Yunan ve Mısır mimarisinin harmanlandığı bu anıt mezar; Kraliçe Artemisia tarafından MÖ 353 yılında ölen, Karya Kralı Mousellos adına çok büyük bir servet harcanarak inşa ettirilmiştir. Halikarnas Bodrum’un o dönemdeki adıdır. Mozole denmesinin nedenini bölgeyi gezerken daha iyi anlamlandırmamız mümkündür.

Anıtın tamamen büyük ebatlarla ve ihtişamlı bir yapı olarak denizden daha içerde güvenli bir alana inşa edildiğini alanı gezerken görebiliyoruz.

Açık hava müzesi olarak ziyaret edilebilen bu alan, ne yazık ki 15.yy’da gerçekleşen büyük bir deprem neticesinde yıkılmıştır. Kalan yer ve kralın mezarını Saint Jean Şovalyeleri de talan etmiş ve buradaki taşların çoğunu Bodrum kalesini yapmak üzere kullanmış ve bulunan alandan taşımışlardır.

Kapalı mekan kısmında yalnızca kalıntıları ve sergi alanında 55 mt yüksekliğinde olan anıtın maketlerini ve görebilmekteyiz. Bu harikanın mimarları ise; Pytheos ve Satyros olarak tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.

Eser yalnızca dış görünüşüyle değil iç yapısıyla da oldukça dikkatimizi çekiyor öyle ki; bu eserin içerisinde rivayetlere göre Artemis tapınağı ve Amfi tiyatrolara kadar uzanan tüneller devam etmekteymiş. Bu kadar gizemli oluşu haliyle eser kaçakçılarının dikkatini çekmiş ve mozolenin büyük bir kısmı oldukça zarar görmüştür. Şu an eserin koruma altında olması tahribatın önüne geçmiş ve mevcut yapı artık daha dikkatle korunmaya çalışılmaktadır.

Burada bu alanla ilgili kazılara ilk defa Sultan Abdülmecit zamanında izin verildiği ve İngiliz arkeologların yaptıkları çalışmalar anlatılmaktadır. Ne yazık ki, çalışmaların sonucunda asıl olan bölümler British Museum’a götürülmüş ve günümüzde de orada sergilenmeye devam etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği bu projenin adı ‘Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi’ olarak geçiyor ve şayet gerçekleşirse cam yada alüminyum konstrüksiyon ile aslına uygun şekilde canlandırılması amaçlanıyor. Umuyoruz ki; dünyanın yedi harikasından biri olan bu yer bir an evvel canlanır ve eskisi gibi hak ettiği değeri bulur. Bizler de tarih bilincimizin oluşması adına bu tür projelere destek veriyoruz ve en değerli eserlerimizi yurtdışında değil kendi ülkemizde görmek istiyoruz.

 

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.