• Arama

Elif & Vav

İslam eserlerine ait birçok eseri incelediğimizde elif ve vav harflerinin genelde birlikte kullanıldığını görmüş, haliyle ne olduğunu anlamlandırmaya çalışmışızdır. Genelleme yaptığımızda en çok hat sanatında görmekle birlikte geleneksel İslam sanatlarının diğer dallarında da oldukça fazla işlenmiş ve bir bütünü oluşturmuşlardır. Şimdi gelin bu iki harfin bize neler anlatmak istediğini, aslında ne tür incelikleri kaçırmış olduğumuzdan kısaca bahsedelim.

Hepinizin de bildiği gibi Elif harfi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilk harftir. Arap ve Fars alfabesinde ilk sırada yerini alır. Bilhassa Osmanlıca yazı diline merakı olanlar çok iyi bilirler ki, bu harf tek haliyle bile birçok ünlü harfe (a-e-ı-i-u-ü) hayat verir.

Elif her daim tek ve dik yazılan bir harftir. Biraz dikkat edersek rakam olarak yazılsa bile onun değişime uğramadığını görürüz. Allah ismini Arapça yazmaya çalıştığımızda elif tek olarak başlar ve soluna herhangi bir harf gelmez. Bu açıdan elif ‘Kameri’ yani bitişmeyen harf grubuna girmekle birlikte aslında bize Allah’ın varlığını ve birliğini simgelediğini belirten manen de birer mesaj vermektedir.

Vav harfi sanat ve estetik açısından oldukça yüksek değer taşımakla birlikte, ebced hesabıyla incelendiğinde de Allah lafzına işaret eder. Şöyle ki; vav harfinin ebced değeri altı rakamıdır. İki vav harfinin yan yana gelmesi altmış altı yani rakamca ‘Allah’ demektir.

Hz. Peygamberimize (sav) izafe edilen bir söz olarak; ‘İtteku’l-vâvât’ sözünü de es geçmeyelim. Yılanın birine dolanması gibi betimlenen, iç içe geçmiş dört vav harfin ortasına yazılmış olan bu yazıda; ‘Vavlardan sakının’ denmektedir. Vali olmak, veli olmak vakıf mallarıyla uğraşmak, vesayet, vezaret, vekalet gibi bir çok vav haliyle başlayan görevlerin manen ağır yüklere sebep olduğu bu sebeple bu tür görevlerde olanların bilhassa daha itina göstermeleri tavsiye olunmuştur.

En çok işlenen hatlardan biri de vav’ın hu şeklinde tasviridir. Küçük bir deneme yapalım mı? Derin bir nefes aldığımızda onu verirken ne dediğimize hiç dikkat ettiniz mi? Mesela soluk soluğa kaldık onlarca merdiven çıktık yahut kilometrelerce yol kat ettik o nefeslerde kendinizi hiç dinlediniz mi? Böyle zamanlarda farkında olarak yahut olmayarak hep ‘HÛ’ deriz aslında.

Fonetik olarak incelendiğinde ‘hû’ ağzımızdan hiçbir engele takılmadan çıkar. Ses değil biraz daha nefes gibidir. Her canlının aslında farkında olmadan her nefes alıp verişinde hu diyerek Allah’ı zikretmesidir.

Tekke erbabının en yaygın zikirlerinden biri olan ‘Hû’ aynı zamanda dervişler arasında verilen birer selam olarak kalmaz, secdedeki durumumuzu, kime kulluk ettiğimizi de hatırlatır bizlere.

Sözün kısası; Elif ve Vav harfinin yakınlığını en güzel ve en kısa şekilde teşbih edecek olursak, bu serüven anne karnında başlar diyebiliriz. Anne karnındaki halimiz tıpkı ‘vav’ harfine benzer, bizler doğarız büyürüz ‘elif ’olur; ancak sonra tekrar vav harfine dönüşürüz yani dar-ı bekâya göç etmiş oluruz.

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.