• Arama

Hârût ve Mârût Hikayesinin Zühre Yıldızıyla Bağlantısı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Hârût ve Mârût, Sümerlerden, Akadlara, Zerdüştlükten Hinduizm’e kadar birçok kaynakta yer alan, İslami kaynaklarda ise daha çok melek olarak tasvir edilen dini iki figürdür. Bu iki meleğin en dikkat çeken özelliği isteyenlere büyü öğretiyor olmalarıydı. Bunu yaparken de büyü talep edenleri  uyararak bilhassa da ahiretlerini tamamen kaybedecekleri uyarısını yaptıktan sonra onlara istediklerini öğretirlerdi.

İslamî kaynaklarda ve bilhassa Bakara suresinin 102.ayetinde geçtiği üzere meleklerin ‘Biz imtihan üzere gönderildik, sakın küfre sapma’ uyarısına rağmen insanların daha çok ara bozmak, karı koca arasına girmeye çalışmak ve iyiden çok kötü niyetle büyü öğrenmeye çalıştıkları söylenmektedir.

Hârût ve Mârût ile ilgili en meşhur hikayelerden biri ise şöyledir: İdris Peygamberin yaşadığı zamanda melekler, kendilerinden üstün kabul görmüş olan insanların yeryüzünde her türlü günahı işlemelerine şaşırmışlar ve onlara secde etmenin mantığını anlamayıp Allah’a sormak istemişler. Kendilerine verilen cevap ise ‘Sizin de nefsiniz ve şehvetiniz olsa siz de aynısını yapardınız.’ şeklinde olunca melekler kendilerini savunmaya kalkışmış ve asla günah işlemeyeceklerini söylemişlerdi.

Bunun üzerine Allah onlara içlerinden en iyi iki meleği seçmelerini ve imtihan üzere yeryüzüne gönderileceğini bildirince, melekler en güvendikleri Hârût ve Mârût’u seçmişlerdi. Allah her ikisine nefs ve şehveti vermiş ve onların puta tapmak, insan öldürmek, içki içmek, zina yapmak gibi büyük günahlardan uzak kalmalarını istemişti. Böylelikle yeryüzüne inen bu iki melek gündüzleri adaletle insanlar arasındaki anlaşmazlıklara hüküm verirken geceleri ise, İsm-i Azam duasını okuyarak göğe yükseldikleri biliniyordu.

Bir gün Zühre adında çok güzel bir kadın eşinden boşanmak için onlara başvurduğu rivayet edilir. İki melek de bu kadını gördükleri gibi ona aşık olur ve onun kalbini kazanmak isterler. Zühre ise durumu fırsat bilerek onlara birkaç şart koşar. Şayet puta taparlarsa, kocasını öldürürlerse yahut şarap içmeyi kabul ederlerse kendisinden istedikleri her şeyi kabul edeceğini söyler.

İki melek düşünür ve en hafif şartlardan biri gibi gördükleri şarap içmeyi kabul ederler. Şarabı içtikçe içen melekler bir süre sonra kendilerini kaybedip hem kocasını öldürüp hem de puta tapmayı uygun görerek Allah’ın tüm yasaklarını çiğnemiş olurlar. Zühre ise içinde bulundukları durumdan daha da faydalanarak göğe yükseldikleri duayı da öğrenir ve verdiği sözü tutmamayı tercih eder. Okuduğu İsm-i Azam duasıyla göğe yükselen Zühre, sema bekçilerine yakalanır ve üçüncü kat gökten daha yukarı çıkmasına izin verilmez. Allah da onu burada insanlığa ibret olması için yıldıza dönüştürür. O gün bugün bu yıldız ‘Zühre’ yahut ‘Venüs yıldızı’ olarak anılmaktadır.

Tabi durum bu şekilde de bitmemiştir. Sıra meleklerin de cezalandırılması kısmına geldiğinde, Allah bu iki meleğe yeryüzünde ceza almayı mı; yoksa ahirette ebedi şekilde yanarak mı cezalandırılmak istediklerini sorar. Melekler de ahiretin sonsuzluğundan korkuya düşerek yeryüzünde ceza almayı kabul ederler ve o gün bugündür kimi kaynaklara göre eski Babil, kimi kaynaklara göre de Şam sınırına yakın bir yerde, baş aşağı; yani ayaklarından ters asılmış şekilde ve suyla aralarında bir karış mesafede bekletildikleri İslami kaynaklar dahil bir çok dinde belirtilmektedir.

Hikayeyi bilen ve konuyla alakalı olan kişilerin bu iki meleğin yerlerini bulabilmek ve birkaç büyü öğrenebilmek adına günümüzde dahi uğraşmaya devam ettiklerini bilmek sizce de şaşırtıcı değil mi?  Hem de ahiretlerini sonsuza dek kaybetmeleri pahasına…

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.