Afrodit: Aşk ve Güzellik Tanrıçası | Afrodit'in Doğuşu

Afrodit (Aphrodite) Kimdir? | Afrodit'in Doğuşu

Afrodit (Aphrodite) kimdir? Aşk ve Güzellik Tanrıçası olan Afrodit'in Roma mitolojisindeki adı nedir? Afrodit nasıl doğmuştur? Afrodit'in sembolleri nelerdir?

Aşk ve güzelliğin sembolü, bastığı yerlerden güller çıkaran, tanrıların ve insanların en güzeli Afrodit...

Troya Savaşı’na sebep olan olaylar zincirinin halkalarından birisi olan bilinen ilk güzellik yarışmasının kazananı...

Kıbrıs’ın kıyılarında deniz köpüklerinden doğan ilahi güzelliğin sahibi...

Güzelliğinin namı günümüze kadar gelmiş olan ve hala bir güzel görüldüğünde lakap olarak ismi anılan tanrıça...

Tanrıçalar arasında hep gülümseyen, en cilveli, işveli ve alımlı olan Afrodit...

Zeus‘a kadar birçok tanrının kalbini çalan uğruna insanların hayatlarını feda ettikleri Afrodit...

Aşkı uğruna koşarken kanından güle kırmızı rengini veren Tanrıça Afrodit...

Adına şehirler kurulan Afrodit... (Afrodisyas)

Olimpos’un 12 büyük tanrısından biridir aynı zamanda...

Afrodit Heykelleri - Antalya Müzesi

Yunan mitolojisinin aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit, ilk zamanların Işık İlahesi olarak bilinirdi. Işığın vurduğu yerde nasıl güzellikler ortaya çıkarsa, Afrodit’in de ayak bastığı yerlerde güller, çiçekler açardı. Güzelliği de ortaya çıkaran ışık değil midir zaten?

Yunan mitolojisinde Afrodit (Aphrodite) olarak bilinen tanrıça Roma mitolojisinde Venüs olarak bilinmekteydi. Yunan mitolojisinde olduğu gibi Roma’da da ön planda olan tanrıçalardan birisidir Afrodit. Doğumu ile başlayan ilginç hikayeleri, hayatı boyunca da devam eder. Güzelliği ile herkesi peşinden sürüklese de güzelliğini küçümseyenler de olur elbette Afrodit’in ve bu da devamında tanrıçanın gazabını getirir daha güzel olduğunu iddia edenlere... Afrodit’in doğumuyla başlayım bizde hikayemize...

Afrodit’in (Venüs) Doğuşu

Kaos ile başlayan evrenin, tanrıların ve insanların yaratılış hikayesi. Gaia (Yer, toprak) ve oğullarından olan Uranos’un birleşmesiyle titanlar doğmaya başladılar. 6 erkek, 6 dişi olmak üzere 12 titan doğdular. Bunu Kyklopslar gibi tek gözlü canlılar ve diğer devler takip etti.

Fakat bu sırada bu doğumlar sırasında Uranos, çocukları büyük bir tehdit olarak gördüğünden dolayı toprağın altına, yerin dibine sokuyordu. Ama anneleri Gaia bu duruma çok üzüldü ve itiraz etti ama sonucu değiştiremedi. Çocuklarından yardım istedi Uranos’u ortadan kaldırmak için ama buna sadece Kronos onay verdi. Gaia kendi yapmış olduğu çelikten tırpanı Kronos’a verdi. Gece Uranos uyuyunca Gaia oğlu Krons’u çağırdı ve Kronos kendisine verilen tırpanla Uranos’un hayalarını kopardı ve denize attı.

Afrodit'in Doğuşu - Sandro Botticelli - Uffizi Müzesi

M.Ö. 8. yüzyılın önemli şairlerinden olan Hesiodos, Theogonia adlı eserinde şöyle bahseder bu olaydan:

Böylesine korkunçtu Toprakla Gök’ün oğulları.

Babaları ilk günden iğrenmişti onlardan,

Doğar doğmaz gün ışığına çıkaracak yerde

Toprak’ın bağrına saklamıştı onları

Ve Uranos sürdürürken bu korkunç oyunu

Koca Toprak inim inim inliyordu zorundan.

Kurnazca bir düzen kuruyor o zaman Akçeliği yaratıveriyor çabucak

Ve koca bir tırpan yapıp o çelikten

Kışkırtıyor oğullarını kızgın yüreğiyle:

“Benden ve azılı bir varlıktan doğan oğullarım,

Suçlu bir babanın cezasını verelim,

Dinleyin beni, ne kadar babanız da olsa bu varlık

Odur kötülükleri ilk tasarlayan.”

Böyle dedi, korktu herkes, tek ses çıkmadı,

Yalnız art düşünceli koca Kronos

Şöyle söyledi anasına korkmadan:

“Ana, ben göreceğim bu işi, sözüm söz,

Kötü bir babaya acımam, babamız da olsa,

Kötülükleri ilk tasarlayan oymuş madem.”

Böyle dedi ve koca Toprak için için sevindi,

Sakladı onu, pusuya yatırdı,

Bir tırpan verdi elin, keskin dişli

Ve oynayacağı oyunu öğretti ona.

Koca Uranos geldi geceyle,

İndi yere arzudan yanıp tutuşarak,

Yaklaşıp sardı Toprak’ı boydan boya.

Ama pusuda bekleyen oğlu

Uzattı sol elini ve sağ elindeki tırpanla

Bir anda kesti babasının hayalarını

Ve kaldırıp attı arkasından bir yere.

Ama hoş bir şey değildi elinden savrulup giden:

Kanlar fışkırıp saçıldı içinden...

Uranos’tan damlayan kanlardan Erinyes yani hiddet, Geants yani devler ve Meliades perileri doğdular. Denize atılan kanlı parçalar ise bir süre sonra denizde köpükler meydana getirmeye başlar.  Bu köpüklerden doğan Afrodit bir deniz kabuğu içerisinde adeta kıymetli bir inci tanesi gibi Kıbrıs Adası'nda karaya çıkar.

Bastığı yerlerden güller açmasını sağlayan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit böylece doğmuş olur. Olimpos’ta büyük tanrılar arasında yerini alır ve Olimposlu 12 tanrıdan biri olarak maceralarına başlamak için hazırdır.

Afrodit'in Doğumu - Side Müzesi

Şöyle devam eder Hesiodos Theogonia adlı eserinde:

Ve hepsi gömülü kaldı Toprak’ın bağrında,

Ve bunlardan gebe kalan Toprak yıllar sonra

Doğurdu yaman Erinysleri, öç tanrıçalarını,

Parlak zırhlı, uzun kargılı Devleri,

Bir de yeryüzüne yayılanOrman Perilerini.

Ak çeliğin kestiği hayalara gelince,

Dalgalı denize atar atmaz onları

Gittiler engine doğru uzun zaman.

Ak köpükler çıkıyordu tanrısal uzuvdan:

Bir kız türeyiverdi bu ak köpükten.

Önce kutsal Kythera’ya uğradı bu kız,

Oradan da denizle çevrili Kıbrıs’a gitti.

Orada karaya çıktı güzeller güzeli tanrıça,

Yürüdükçe yeşil çimenler fışkırıyordu

Narin ayaklarının bastığı yerden.

Aphrodite dediler ona tanrılar ve insanlar

Bir köpükten doğduğu için,

Güzel çelenkli Kytheralı da dediler ona

O adanın kıyılarına uğradığı için,

Kıbrıslı da derler, oranın sularından çıktığı için,

Philomedeia da derler hayalardan türedi diye.

...

İnsanlar arasında da, ölümsüzler arasında da;

Ona düştü kız cilveleri, gülüşmeleri, oynaşmaları,

Sevmenin, sevişmenin tadı, büyüsü...

Kalkanlı Afrodit - Antalya Müzesi

Afrodit (Venüs) Yunan ve Roma’da en fazla adı geçen tanrıçalardan birisidir. Genellikle aşk, aldatma ve güzelliğine rakip olarak gösterilen kişilerden alınan intikam konulu mitleri vardır. Afrodit gibi güzellik ve aşkın temsilcisi olan bir tanrıçasının adının aşk maceralarında geçmemesi ve kıskanılmaması da pek mümkün gözükmüyor.

Güzellik ve Aşk Tanrıçası Afrodit’in bir de oğlu olur ki o da bir Aşk Tanrısı olan Eros’tur. Afrodit ile Ares'in çocuğu olduğu kabul edilir. Aşk ve üreme tanrısı olan Eros, attığı oklarla insanların kalbine aşk, sevgi verir. Bazı heykellerde ya da tablolarda kanatlı elinde ok ile betimlenmesinin yanı sıra Afrodit’in yanında çocuk olarak da gösterilir.

Afrodit'e baktığımızda ise heykellerde ve tablolarda güzellik, aşk ve şehveti ön plana çıkaracak şekilde betimlendiği söylenebilir. Özellikle sembolü sayılan güvercin, gül ve deniz kabuğu figürleri oldukça sık kullanılır.

Popüler Yazılar

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.