Pandora'nın Kutusu: Zeus'un İnsanoğluna Cezası

Pandora'nın Kutusu

Epimetheus ve Pandora kimdir? Pandora neden yaratılmıştır? Pandora’nın kutusu nedir?

Mitolojide ilk ölümlü kadının yaratılmasını konu alan mittir Pandora. Epimetheus’a bir ceza olarak gönderilir ve Pandora’nın kutunun açılmasıyla insanoğlu kötülüklerle sarılacaktır. Pandora yaratılan ilk ölümlü kadın olduğundan Havva ile ilişkilendirilir.

Epimetheus Kimdir?

Epimetheus, titan İapetos ve Klymene’nin dört çocuğundan biridir. Ancak bu dört çocuk arasında an saf olanıdır. Atlas, Menoitos ve Prometheus diğer kardeşleridir. Ancak Epimetheus, Prometheus’un tam zıttı olarak adlandırılabilir. Kardeşi ne kadar akıllı ve kurnazsa, Epimetheus da bir o kadar saftır.

Herkesin olduğu gibi Epimetheus’un da bir görevi vardır. Prometheus’un yarattığı insanlara ve hayvanlara çeşitli özellikler vermek… Epimetheus biraz saf olduğu için bu dağıtımı sağlıklı yapamaz ve insana verecek bir şey kalmaz. Prometheus da kardeşinin bu hatasını ateşi insana vererek telafi etmeye çalışır ama bu da daha büyük bir felaketin gelmesine sebep olacaktır.

Daha önceki yazımızda bahsettiğimiz gibi Prometheus, ateşi Olimpos’tan çalıp insanlara verince Zeus buna çok öfkelenir. Prometheus, Kafkas Dağlarına zincirlenip her gün ciğerinin bir kartal tarafından yenmesiyle cezalandırılır. Prometheus uzun yıllar cezasını böyle çeker. Peki insanoğlu? Zeus ateşin verildiği insanı da cezasız bırakmak istemez. Onun için de planlarını yapar.

Pandora’nın Yaratılışı

Zeus kadını yaratmaya karar verir. Birçok tanrının katılacağı bu sürece Hephaistos ile başlar Zeus. Hephaistos balçıktan bir kadın heykeli yapar. Öyle bir heykel ki güzelliği Afrodit ile yarışacak bir kadın. Kalbine ise bir kıvılcım koyar.

Sıra Athena’ya gelir. Alır bu güzeller güzeli heykeli en güzel kıyafetleri giydirmeye başlar. Baştan aşağı tamamen süslenir balçıktan yapılan bu heykel. En sonunda artık o kadar o güzel olur ki tanrılar bile hayran kalırlar. Güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit de son dokunuşları yaptıktan sonra bir isim koymaya karar verirler. Tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora olur bu güzel kadının adı. Artık ilk ölümlü kadın yaratılmıştır tanrılar tarafından.

Zeus, son olarak Pandora’ya bir kutu hediye eder. İçinde bütün kötülüklerin, mutsuzlukların olduğu bu kutuyu açmamasını söyler Pandora’ya. Bütün bu olanlardan sonra güzeller güzeli Pandora yeryüzüne gönderilir ve Epimetheus’a verilir.

Epimetheus, tanrıların bile hayranlıkla baktığı Pandora’yı görünce güzelliğe karşısında büyülenir. Ardından evlenirler. Ancak bütün bunlar olurken Epimetheus biraz saf olduğu için kandırıldığının farkında değildir. Kardeşi Prometheus’un öğüdünü unutmuştur. Prometheus, Zeus’tan gelecek hiçbir şeyi kabul etmemesine söylemesine rağmen Epimetheus bunu unutur.

Pandora’nın Kutusu Açılıyor

Pandora ve Epimetheus evlendikten sonra birgün Zeus’un verdiği kutuyu fark eder. İçini büyük bir merak düşer. Kendisine kutu verilirken yapılan uyarıyı da unutmuştur. Kutuyu açmaya karar verir. Pandora kutuyu açar ve ne kadar kötülük varsa insanoğlunun hayatına girmeye başlar.

www.flickr.com/photos/65986072@N00/4928991671/in/photostream/

Yalan, kıskançlık, hastalık, dedikodu, açgözlülük ve daha birçoğu. Pandora hatasını anladığında artık çok geçtir. Kutuyu hemen kapatır ancak bütün kötülükler artık dışarı çıkmıştır. Kutuyu kapattığında ise sadece umut kalır içeride. İnsanoğlunun umudunu istemeden de olsa kutuya hapseder Pandora.

İşte böylece Pandora’nın kutusu açılınca herkesin hayatını alt üst eden bütün kötülükler yeryüzüne yayılmış olur.

Pandora ile Epimetheus’un evliliğinden ise Pyrrha isminde bir kızları olur. Deukalion ile evlenen Pyrrha daha sonraları gerçekleşecek Büyük Tufan’dan kurtulabilen tek kişiler olacaktır.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde REHBERNAME A.Ş. ('REHBERNAME') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.