• Arama

Kont Drakula Nam-ı Diğer Kazıklı Voyvoda

Macarların ‘Drakula, Türklerin de ‘Kazıklı Voyvoda’ olarak isimlendirdiği XV. yüzyılda yaşamış olan, yaşadığı yerde insanlara korku salan Eflak Voyvodası (Romanya) III. Vlad Tepeş’ten bahsetmek istiyorum sizlere.

Kendisi yaşadığı dönemin en vahşi birkaç isminden biriydi. En sevdiği işkence, ‘kazık işkencesi’ olmakla birlikte, yemek yerken insanların kazıklara oturtulmuş şekilde acı çekişlerini izlemesi, insanları doğratıp çömlekler içinde pişirtmesi işkence yöntemlerinden yalnızca birkaçıydı.

Türklere ayrı bir düşmanlığı olan bu isim, kendisine gönderilen Osmanlı elçilerini şayet başlıklarını çıkartmak istemezler ise;  üçer çivi ile başlarına çaktırırken, esirleri de ayak derilerine dek yüzdürüp artık kırmızı renge dönüşen ayaklarını tuza bastırıp ekstra da keçilere yalattırarak ayrı birer işkence yöntemi geliştirmiştir.

Ülkesinde kadınlara karşı da oldukça sert olduğu bilinmektedir. Hiçbir kadının eşini aldatmasına göz yummamış olup, eşine iyi bakmadığını fark eden kadınları da kazıklara oturtarak kendince nizamı sağlamaya çalışmıştır.

İlginçtir ki, onun döneminde kendi halkından kimse hırsızlık yapmaya cesaret edememiştir. Ülkesindeki tüm dilencileri yan yana evlere toplayıp önden karınlarının iyice doymasını sağlamış, sonrasında evleri ateşe verip onları canlı canlı yakmıştır.

Savaşa katılanlar konusunda da oldukça hassas davranan bu adam, yarası göğsünde ya da yüzünde olanları ödüllendirirken, tam tersi sırtında yara olanlar için savaştan kaçtıklarını düşünerek onları suçlamış ve daha acılı şekilde öldürülmeleri emrini vermiştir.

Kazığa geçirme durumu onda öyle bir takıntı haline gelmiştir ki; Osmanlı’ya mağlup olup Macaristan kralı tarafından tutsak edildiğinde bile kendisine fare ve kuş alınmasını isteyip bizzat onları kazığa oturttuğu, kuşların tüylerini yolup, kafalarını kopartarak o takıntısını devam ettirdiği tarih sayfalarına aktarılmıştır.

Tuhaftır ki, bunca işkence ve psikolojik rahatsızlıklarına rağmen ülkesini sertçe de olsa korumaya çalışması onu Romanya’nın milli kahramanı yapmıştır.

Neden Drakula Denmiştir?

Babası 2.Vlad’ın Osmanlı akınlarını durdurmak maksadıyla yalnızca kraliyet ailesinden gelen prenslerin katılabildiği ‘Ejderha’ adlı tarikata katılması üzerine babası 2. Vlad’a ‘Drakul’ , yani Romence ‘ejderha’ denirken; konumuzda bahsi geçen 3. Vlad ise doğduğu andan itibaren ‘Drakula’ olarak anılmaya başlanmıştır.

Drakula olarak lakap takılmasının bir başka sebebi de, kazığa oturttuğu insanların kanlarını içtiğinin bilinmesidir. Asıl şehir efsanesi olarak anılan durum ise; Osmanlı tarafından Macaristan’ın işgalinden hemen sonra Drakula’nın kendi yöntemiyle Osmanlı akıncıları tarafından kazığa oturtulmasıdır(1476) İlginç olan, cesedinin Romanya sınırlarında gömülmesine rağmen halen bulunamıyor oluşudur.Bu da efsanenin halk arasında daha da yayılmasını sağlamıştır.

Böylelikle Drakula Efsaneleri dilden dile aktarılmış ve bu durum günümüzde halen de devam etmektedir. Drakula turizmi ‘TRANSİLVANYA’ , nam-ı diğer ‘Vampirler Diyarı’ adıyla birlikte anılırken (ki bu alan aslında Romanya’nın batı ve orta kısmına verilen bir isimdir)konuyla alakalı birçok kitabın yazılarak filmlerinin çekilmesine yani kısaca böyle bir sektörün oluşmasına imkan sağlamıştır.

Bilhassa Romanya’nın başkenti Braşov şehrinde yer alan Kont Drakula’ya ait olduğu bilinen Bran Kalesine ziyaretler halen daha akın akın devam etmektedir. Ne dersiniz sizce görülmeye değer mi ?

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.