Elif & Vav Harflerinin Anlamı Nedir?

Kezban Özcan | 2019-02-15

İki harf Elif ve Vav; Yaşam denen kısa serüvenin özeti aslında. Anne karnında Vav şekliyle başlayan serüvenin, dünyadaki dimdik duruşunla Elif oluşun... Nihayetinde ebediyete göçerken son halin yine Vav şeklini alışın...

Günlük hayatta belki farkındayız belki de değiliz lâkin hayatımızda var olan iki anlamlı harftir Elif ve Vav. Yüklendikleri anlam, ifade ettikleri, varoluşlarındaki derin mana bu iki harfi farklı ve özel kılıyor.

Arapça öğrenmeye başladığınızda ilk karşınıza çıkan harftir Elif. Yazılışında incelik ve asalet taşır, diğer tüm harflere ilham verip kaynak olur. Kendinden sonra hiç bir harfle birleşmez. Tek başına bile Allah'ı sembolize eder Tasavvufta.

Yaradanın sembolüdür Elif, Allah lafzı Elif ile başlar ve aslında Allah'ın birliğine de işaret eder dimdik duruşu, 1 harfine benzeyişiyle. Ebced hesabında da yine Elif Bir harfine tekabül eder.

Ebced Hesabı Nedir?

28 harften oluşan Arap alfabesinde her bir harfe tekabül eden rakamsal değerler ve bu değerler üzerinden ortaya çıkan bir hesap yapma şeklidir. Burada ilk dört harften yola çıkarak da Ebced ismini almıştır. Kelimelerin sayısal olarak ifade edildiği bir yöntemdir kısaca diyebiliriz.

Elif sadece Arap değil Fars alfabesinin de ilk harfidir. 32 harften meydana gelen Fars alfabesinde birinci harf olarak karşımıza çıkar. Osmanlıca harflerde de yine Elif'i alfabenin başında görürüz, Yunanca'nın ise Alfa'sıdır Elif.

Bütün harflere kaynak olan Elif, farklı şekiller alıp kıvrılmasıyla diğer harfleri meydana getirir. Böylece dimdik oluşu diğer harflere de yaşam kaynağı olur. Bazen bükülür, bazen süzülür tıpkı insanoğlunun yaşam serüvenindeki halleri gibi.

Elif'tir o, bir kere sonsuzluktur, baki olan Allah'tır. Herşeyin başıdır Kuran'ın başı olduğu gibi. İster harf olarak ister sayı olarak çıksın karşına, o daima dik yazılır. Elif'tir çünkü o…

Divan şiirlerinde aşkı ve sevgiyi ifade eder Elif, Tasavvufta Allah'ı, Fars edebiyatında ise Doğruluğu. Her daim dik ve asil duruşuyla güzelliği anlatır insanoğluna, doğru yolda oluşu.

Bu asalet ve sevgi dolu harfi insanoğlu asırlar boyunca kullandı günlük hayatında, bazen doğan kızına Elif adını koydu.

Osmanlı döneminde Cülus denilen, Babüssaade önünde yapılan padişahın tahta çıkma törenlerinde ise padişahların alınlarına Elif çekilirdi. Sonrasında halk da bu adeti yaygınlaştırdı ve Elif'i hayatının bir parçası yaptı.

Manilere, şiirlere, şarkılara, aşklara hep konu oldu Elif. Bir söyleyen bin söyledi "Elif" diye…

Ne güzel söyler Yunus:

Dört kitabın manası
Bellidir bir Elif'te
Sen Elif'i bilmezsen
Bu nice okumaktır.

Elif'i bilmek Allah'ı bilmek, Allah'ı bilmek herşeyin anlamını bilmektir. Elif deyip geçme sakın, anlamının derinliğine bir kere indin mi ebedi huzur ve bilgi senledir artık.

Arapça'da harekeler vardır ve Elif her bir harekede farklı ünlüye hayat verir. Ötürü okunduğu zaman ise Türkçe'deki "o" zamiri anlamına gelir. Türkçe'deki o zamirinin karşılığı ise Arapça'da "hü" demektir. Yani "Allah" demektir. Elif'i ötürü okumak kısaca Allah demektir.

Vav ise Elif gibi özel, Elif kadar anlam dolu. Henüz doğmamış bir bebek anne rahmindeki, ya da Yaradana kul olma hali. Veyahutta secdedeki bir insan, belki de ebced hesabındaki 6 sayısı. Onlarca anlam yüklemiştir Vav sırtına tıpkı Elif gibi…

Arap alfabesinin 27. harfi olan Vav, Kuran-ı Kerim'de en sık karşılaşılan harflerden biridir. İki kelimeyi birbirine bağlayan bağlaç olur bazen, bazen de çözülemeyen büyük bir sır olarak kalır.

Vahid kelimesi Arapça "Bir" demektir ve Allah'ın birliğini yani Vahdaniyetini simgeler Vav. Vahid aynı zamanda Yüce Allah'ın 99 isminden biridir. Rab birdir ve Vav bunun en büyük şahididir.

Ebced hesabına göre 6 rakamına tekabül eder Vav. Siz iki vav harfini yan yana yazdığınızda ise 66 rakamı ortaya çıkar. Bu da Allah demektir. Allah lafzında geçen ebced değerlerinin toplamıdır çünkü 66 yani iki vav'ın yan yana yazılışı.

Bildiğimiz bir deyim vardır hani " 66'ya Bağlamak". Buradaki 66'ın anlamı budur işte; yapacağımız bir işte, gireceğimiz bir yolda herşeyimizle Allah'a bağlanmaktır bu söz. Ve yine Vav'ın sakladığı derin anlam burada da karşımıza çıkıyor.

Vav harfini ters çevirdiğinizde ise secde eden bir kul şeklini alıyor. " Vescud vegterib" tıpkı ayette " Secde et ve yaklaş" emri gibi. Secde insana kul olduğunu hatırlatır. Vav'ın aldığı şekil senin Rabbine kulluk ettiğin andır ve sadece O'na kulluk edersin. Yani vav Yaradan'a kul olma halindir bir diğer manasıyla.

Bazen ucunda bir lale ile selamlar sizi Vav. Hat sanatında "Lale" Allah'ı sembolize eder. Dikkatli baktığınızda Lale'nin de şekil itibariyle Allah yazılışına benzediğini farkedersiniz.

Vav mütevazi olmaktır aynı zamanda. Çünkü insan Vav şeklinde doğar. Büyüdükçe kendini Elif sanar. Bazen fazla gururlanır haddini aşar. Bilmez ki fani dünyada ömür dediğin bir saniye kadar. Nihayetinde ölüm gelip kapıyı çalar ve son yolculuğunda Vav olursun yaşam biter.

O yüzden gururlanmak yerine mütevazi ol, yani Vav gibi ol. Rabbinin istediği gibi alçak gönüllü yaşa, yaşa ki Elif olabilmenin farkını anla. Elif'in ve Vav'ın manasına eriş.

İslam dini ibadethanelerde insan ya da hayvan tasvirlerine izin vermez, bunun sonucu olarak da Hat Sanatı dediğimiz sanat ortaya çıkmıştır. Hat sanatının en yoğun görüldüğü camimiz Bursa Ulucami içinde de Elif ve Vav harfine sıkça rastlarsınız. Özellikle de Vav…

Bazen karşınıza bir çiçek şeklinde çıkar ve Şems Suresi'nin ayetlerini dile getirir.

Bazen iç içe geçmiş şekliyle Peygamberimiz'in bir öğüdünü fısıldar. V ile başlayan işlerde dikkatli olun diyen Peygamberimiz; Veli iseniz, Vali iseniz, Vekil iseniz, Varis iseniz, Vezir iseniz dikkatli ve hassas olun bunlar sorumluluğu olan işlerdir der.

Ve bazen de insanların önünde namaz kılmak için adeta sıraya girdiği en özel tablo oluverir. Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığına inanılan bu Vav'ın önünde onlarca müslüman namazını eda eder.

Son dönemlerde ise Elif ve Vav sembolleri bir takım aksesuar ve takıların üzerinde sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Gerek yüzüklerde gerek kolyelerde Elif ve Vav'a rastlamak mümkün. Siz de bu anlam yüklü iki harfi hayatınızda bir yerlere mutlaka koyun.

Vav doğmak, Elif yaşamaksa eğer, Vav gibi doğup Elif gibi yaşayanlardan olalım. Anlamlarına ulaşma dileğimle…

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.