Mehmet Doğan Öz
Mehmet Doğan Öz
1988 yılı Afyonkarahisar doğumluyum. Lisans eğitimimi 2005-2010 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Turizm Fakültesinde tamamladım. 2012-2015 yılları arasında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ana Bilim Dalı’nda eğitimime devam ederek yüksek lisansımı tamamladım. Bununla birlikte eğitim hayatım boyunca muhtelif yurtdışı programları ile Litvanya, İspanya, Fransa ve İtalya’da bir müddet yaşama fırsatı elde ederek, Avrupa tarih ve kültür yapısına dair izlenimlerde bulundum. Turist rehberleri göçebe bir yaşam tarzına sahip olduklarından, sekiz yıllık sürekli yer değişimlerimden sonra şu an Denizli’de ber-karar ettim. 2 yıldır Denizli’de yaşamaktayım. 2010 yılından itibaren profesyonel anlamda turist rehberliği yapmaktayım ve mesleğime tutkunun ötesinde bir sevgi ile bağlıyım. Turist rehberleri yerli yabancı turistlere karşı kültür elçisi görevi üstlendiği için her yönüyle temsil kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bu mesleğin müntesiplerine yüklediği doğal bir misyondur. Bu misyon gereğince, zengin Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel yapısını analiz etmek, mistik ve manevi yönlerini yaşamak, yaşatmak ve çevresine anlatmak gibi ilkeler ve prensipler ile mesleğimi yürütmekteyim. Bu ilke ve prensipler Anadolu ve civar ülkelerinin gastronomi kültüründen tutun da etnik ve folklorik giyim-kuşam ve halk oyunlarına kadar akla gelebilecek her türlü teorik ve pratik bilgiler ve uygulamaları kapsamaktadır. Kısacası tıpkı diğer meslektaşlarım gibi, Anadolu coğrafyasının kültür taşıyıcısıyım ve bu kültür bayrağını bir sonraki nesillere aktarma bilinci ile hareket etmekteyim. Türkiye Profesyonel Turist Rehberleri olarak bizler, şartlar ve imkanlar dahilinde bıkmadan ve yılmadan çeşitli iletişim vasıtalarıyla siz takipçilerimize ulaşmaya çalışmaktayız. Şimdiki gelinen süreçte, bilgi ve deneyimlerimizi, Rehbername Online Dergisi aracılığıyla takipçilerimize ulaştırmaktayız. Tüm Rehbername takipçilerine iyi okumalar dilerim.

Mehmet Doğan Öz Tarafından Hazırlanan Tüm Konular