Seyahatname'den Rehbername'ye

Derviş Mehmed Zılli desem tanır mısınız bilmem ama Evliya Çelebi desem değil siz dünya tanır.

Evliya Çelebi mahlasıydı aslında Derviş Mehmed Zılli de babasının adı. Büyük Dedesinin bile adına ulaşabiliriz Germiyan soyundan Demircizade Kara Mustafa Paşa. Fakat kendisinin ismi meçhul kaynaklarda. Çünkü kendi sınırlarını bile aşıp Evliya Çelebi olarak kaldı akıllarda. Babası tarafından tezhip, hat ve nakış öğrendi. Kuranı ezberleyerek hafız oldu Enderun’a alındı. Ayasofya’da güzel kuran okumasından dolayı IV. Murat tarafından sarayın kapıları açıldı kendisine.  Nitekim babası sarayda kuyumcubaşı süt dayısı Melek Ahmed paşa ise IV.Murat’ın damadıydı. Ondandır IV. Murat’ın kızı İsmihan Kaya Sultan ile Melek Ahmed Paşanın aşk mektuplarına elçi olması.

Aslında bir elçi olarak doğmuştu ruhu fakat rüyasında Peygamber efendimizin(s.a.v.) elini öperken şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah  dediğinde fark edebilmişti bir seyyah olduğunu.

17.yy idi IV. Murat dedi ki;

‘’ Birçok ülke ve şehir coğrafyacılar ve tarihçiler tarafından ayrıntılarıyla tanımlanmış olsa da benim ikametgâhım olan İstanbul henüz anlatılmadı.’’

Daha 19 yaşındaydı İstanbul’u ‘’İslambol’’ olarak anlattı ve Bursa ile devam etti. Dünyayı ve Anadolu’yu karış karış, adım adım gezdi. Tam 50 yıl sürdü ve 70 yıllık hayatına 10 koca Seyahatnameyi sığdırdı. Kâh derenin kenarındaki ağaçları saydı, kâh şehrin karanlıkta parlayan ışıklarını, kâh bir savaş muhabiri oldu katıldığı savaşları yazdı, kâh IV. Murat’ın raportörüydü. Ve kendisinden yüzyıllar sonra bile var olmayı başardı.

Seyahat etmek herkesin hayalidir fakat yazmayı pek azı becerir;

İlker ÖZCAN

Kezban ÖZCAN

Şirin ÖZDEMİRLER

Bizler de birer çelebiyiz rehber çelebi ruhumuzdaki seyyahlık aşikâr. 12 yıllık rehberlik hayatımızdan sonra yazmak bir hobi değil artık bir gereksinim. Belki modern dünyada karış karış, adım adım saymak manasız kalabilir. Birer seyyah olarak ruhunuza seyyah olabilmeyi üflemek gerek diye düşünerek SEYAHATNAME olmasa da REHBERNAME ile sizlere rehberlik etmek amacımız. REHBERNAME tadında seyahatleriniz olsun...

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde Rehbername A.Ş. ('REHBERNAME') nin sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.